pulling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pulling w angielski»francuski słowniku

II.pull back CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb/sth] back, pull back [sb/sth])

II.pull out CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] out, pull out [sth])

pulling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pulling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. pull (exert force, tug, draw):

Tłumaczenia dla hasła pulling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pulling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文