push w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła push w angielski»francuski słowniku

1. push (move, shove, press):

I.push up CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push up [sth], push [sth] up)

I.push around CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] inf (push [sb] around) fig

I.push for CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push for [sth])

I.push back CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] back, push back [sth])

II.push in CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] in, push in [sth])

I.push down CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] down, push down [sth])

II.push down CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push down [sb], push [sb] down)

I.push-start RZECZOW. [Brit pʊʃˈstɑːt, Am ˈpʊʃstɑrt]

push w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła push w angielski»francuski słowniku

1. push (shove, give a push, forcefully move):

push a. fig

push Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文