puts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła puts w angielski»francuski słowniku

put FIN → put option

II.put <part prés putting, prét, part passé put> [Brit pʊt, Am pʊt] CZASOW. przech.

1. put (place):

2. put (cause to go or undergo):

6. put (express):

Zobacz też put option

II.put in CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put in [sth], put [sth] in)

I.put on CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put on [sth], put [sth] on)

II.put out CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put out [sth], put [sth] out)

III.put up CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sth] up, put up [sth])

IV.put up CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sb] up, put up [sb])

I.put aside CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put aside [sth], put [sth] aside)

I.put by CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] Brit (put [sth] by, put by [sth])

I.put forward CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put forward [sth], put [sth] forward)

II.put forward CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sb] forward, put forward [sb])

II.put about CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sth] about, put about [sth])

I.put back CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put back [sth], put [sth] back)

puts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła puts w angielski»francuski słowniku

2. put (direct):

5. put (cause to be):

puts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文