quarrelling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quarrelling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

quarrelling, quarreling Am [Brit ˈkwɒrəlɪŋ] RZECZOW. U

I.quarrel [Brit ˈkwɒr(ə)l, Am ˈkwɔrəl, ˈkwɑrəl] RZECZOW.

II.quarrel <part prés etc quarrelling, quarrelled Am quarreling, quarreled> [Brit ˈkwɒr(ə)l, Am ˈkwɔrəl, ˈkwɑrəl] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quarrelling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quarrelling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quarrelling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła quarrelling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quarrelling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文