quarter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quarter w angielski»francuski słowniku

I.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] RZECZOW.

III.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] ZAIMEK

IV.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] PRZYMIOT.

V.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] PRZYSŁ.

I.three-quarter [Brit, Am ˈˌθri ˈkwɔrdər] RZECZOW. SPORT

quarter w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quarter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.quarter [ˈkwɔ:tə(r), Am ˈkwɔ:rt̬ɚ] RZECZOW.

III.quarter [ˈkwɔ:tə(r), Am ˈkwɔ:rt̬ɚ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła quarter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quarter Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文