question w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła question w angielski»francuski słowniku

I.question [Brit ˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˈkwɛstʃ(ə)n] RZECZOW.

1. question:

to put down a question for sb Brit POL

2. question:

II.question [Brit ˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˈkwɛstʃ(ə)n] CZASOW. przech.

cross-question [Brit ˌkrɒsˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˌkrɔsˈkwɛstʃən] CZASOW. przech.

question w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła question w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła question w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

question Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文