rabbit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rabbit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.rabbit [Brit ˈrabɪt, Am ˈræbət] RZECZOW. (gen)

rabbit on CZASOW. [Brit ˈrabɪt -, Am ˈræbət -] inf Brit

Tłumaczenia dla hasła rabbit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rabbit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rabbit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bunny [ˈbʌni], bunny rabbit RZECZOW. childspeak

Tłumaczenia dla hasła rabbit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rabbit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文