rag w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rag w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.rag <part prés ragging; prét, part passé ragged> [Brit raɡ, Am ræɡ] CZASOW. przech. inf

Tłumaczenia dla hasła rag w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rag w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rag w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rag w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文