rather w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rather w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.rather [Brit ˈrɑːðə, Am ˈræðər] PRZYSŁ.

1. rather (somewhat, quite):

2. rather (more readily, preferably):

II.rather [Brit ˈrɑːðə, Am ˈræðər] WYKRZYK. dated Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rather w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rather w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rather w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.rather [ˈrɑ:ðəʳ, Am ˈræðɚ] WYKRZYK. Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to (rather) cramp sb's style iron inf

Tłumaczenia dla hasła rather w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rather Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文