ratio w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ratio w angielski»francuski słowniku

ratio [Brit ˈreɪʃɪəʊ, Am ˈreɪʃiˌoʊ] RZECZOW.

ratio w słowniku PONS

ratio Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ratio z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文