rations w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rations w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.ration [Brit ˈraʃ(ə)n, Am ˈræʃ(ə)n, ˈreɪʃ(ə)n] RZECZOW.

III.ration [Brit ˈraʃ(ə)n, Am ˈræʃ(ə)n, ˈreɪʃ(ə)n] CZASOW. przech.

I.ration out CZASOW. [Brit ˈraʃ(ə)n -, Am ˈræʃ(ə)n, ˈreɪʃ(ə)n -] (ration [sth] out, ration out [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rations w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rations w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rations w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rations w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文