raving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła raving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.raving [Brit ˈreɪvɪŋ, Am ˈreɪvɪŋ] PRZYMIOT.

rave-up [Brit, Am ˈˌreɪv ˈəp] RZECZOW. Brit inf

Tłumaczenia dla hasła raving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
rave inf
rave-up Brit inf
java slang
to rave it up inf
to rave it up inf

raving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła raving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła raving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

raving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

rave ż
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文