read w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła read w angielski»francuski słowniku

II.read <prét, part passé read [red] > CZASOW. przech. [Brit riːd, Am rid]

4. read (interpret):

III.read <prét, part passé read [red] > CZASOW. nieprzech. [Brit riːd, Am rid]

read [riːd] [rid]:

Zobacz też lip-read

I.read over CZASOW., read through CZASOW. (read over or through [sth], read [sth] over or through)

read w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła read w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła read w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

read Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文