read-only w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła read-only w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła read-only w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pass|if (passive) [pasif, iv] PRZYMIOT.

III.pass|if (passive) [pasif, iv]

IV.pass|if (passive) [pasif, iv]

II.mémoire [memwaʀ] RZECZOW. ż

1. mémoire (faculté):

2. mémoire:

read-only w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文