rear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rear w angielski»francuski słowniku

Zobacz też ugly

2. ugly (vicious):

dangereux/-euse
vicieux/-ieuse

rear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

prendre qn/qc à revers MILIT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文