reasons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reasons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.reason [Brit ˈriːz(ə)n, Am ˈrizən] RZECZOW.

1. reason (cause):

by reason of form

2. reason (explanation):

3. reason (grounds):

I.reason out CZASOW. [Brit ˈriːz(ə)n -, Am ˈrizən -] (reason out [sth], reason [sth] out)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reasons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reasons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reasons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reasons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reasons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文