records w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła records w angielski»francuski słowniku

I.record RZECZOW. [Brit ˈrɛkɔːd, Am ˈrɛkərd]

1. record (written account):

records w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła records w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.record1 [ˈrekɔ:d, Am -ɚd] PRZYMIOT. (unbeaten)

Tłumaczenia dla hasła records w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

records Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文