reduction w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reduction w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reduction [Brit rɪˈdʌkʃ(ə)n, Am rəˈdəkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła reduction w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reduction w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reduction w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła reduction w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文