refer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła refer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.refer <part prés referring; prét, part passé referred> [Brit rɪˈfəː, Am rəˈfər] CZASOW. przech.

II.refer <part prés referring; prét, part passé referred> [Brit rɪˈfəː, Am rəˈfər] CZASOW. nieprzech.

II.refer back CZASOW. [Brit rɪˈfəː -, Am rəˈfər -] (refer [sth] back)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła refer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

refer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła refer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła refer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

refer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(r)envoyer qn à qc/qn
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文