reference w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reference w angielski»francuski słowniku

I.reference [Brit ˈrɛf(ə)r(ə)ns, Am ˈrɛf(ə)rəns] RZECZOW.

III.reference [Brit ˈrɛf(ə)r(ə)ns, Am ˈrɛf(ə)rəns] CZASOW. przech.

I.cross reference [Brit ˌkrɒs ˈrɛfrəns, Am ˈkrɔs ˈˌrɛf(ə)rəns] RZECZOW.

reference w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reference w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reference w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reference Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à propos de ce que ...

reference z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文