reflection w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reflection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reflection [Brit rɪˈflɛkʃ(ə)n, Am rəˈflɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła reflection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
reflet lit, fig
angle de réflexion PHOT, PHYS

reflection w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reflection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła reflection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reflection Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文