registered w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła registered w angielski»francuski słowniku

registered [Brit ˈrɛdʒɪstəd, Am ˈrɛdʒəstərd] PRZYMIOT.

1. registered:

I.register [Brit ˈrɛdʒɪstə, Am ˈrɛdʒəstər] RZECZOW.

III.register [Brit ˈrɛdʒɪstə, Am ˈrɛdʒəstər] CZASOW. nieprzech.

registered w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła registered w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. register Am (for money) → till

Zobacz też till3, till2, till1

Tłumaczenia dla hasła registered w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

registered Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

registered Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła registered w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文