regular w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła regular w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.regular [Brit ˈrɛɡjʊlə, Am ˈrɛɡjələr] RZECZOW.

II.regular [Brit ˈrɛɡjʊlə, Am ˈrɛɡjələr] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła regular w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

regular w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła regular w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła regular w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

regular Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

un(e) habitué(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文