regulation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła regulation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

regulation [Brit rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n, Am ˌrɛɡ(j)əˈleɪʃ(ə)n] RZECZOW.

1. regulation (rule):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tracassier/-ière

Tłumaczenia dla hasła regulation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

regulation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła regulation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła regulation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

regulation z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文