relationship w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła relationship w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

relationship [Brit rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp, Am rəˈleɪʃ(ə)nˌʃɪp] RZECZOW.

1. relationship (human connection):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła relationship w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

relationship w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła relationship w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sérieux(-euse)
orageux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła relationship w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

relationship Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文