render w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła render w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.render [Brit ˈrɛndə, Am ˈrɛndər] RZECZOW. CONSTR

9. render (melt down) → render down

Zobacz też render down

I.render down CZASOW. [Brit ˈrɛndə -, Am ˈrɛndər -] (render [sth] down, render down [sth])

I.render up CZASOW. [Brit ˈrɛndə -, Am ˈrɛndər -] (render up [sth]) liter

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła render w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

render w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła render w angielski»francuski słowniku

render Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

render Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła render w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文