research w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła research w angielski»francuski słowniku

I.research [Brit rɪˈsəːtʃ, ˈriːsəːtʃ, Am ˈriˌsərtʃ, rəˈsərtʃ] RZECZOW.

1. research (academic, medical etc):

III.research [Brit rɪˈsəːtʃ, ˈriːsəːtʃ, Am ˈriˌsərtʃ, rəˈsərtʃ] CZASOW. przech.

research w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła research w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.research [rɪˈsɜ:tʃ, Am -ˈsɜ:rtʃ] CZASOW. nieprzech. (carry out research)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
enquêteur(-teuse) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła research w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

research Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

enquêteur(-teuse) m (ż)
C.N.R.S.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文