rest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rest w angielski»francuski słowniku

I.rest in CZASOW. [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest in [sth])

I.rest with CZASOW. [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest with [sb/sth])

I.rest on CZASOW. [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest on [sb/sth])

rest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文