restaurant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła restaurant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

restaurant [Brit ˈrɛst(ə)rɒnt, ˈrɛst(ə)r(ə)nt, ˈrɛst(ə)rɒ̃, Am ˈrɛst(ə)rənt, ˈrɛst(ə)ˌrɑnt] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła restaurant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

restaurant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła restaurant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła restaurant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

restaurant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文