results w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła results w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.result [Brit rɪˈzʌlt, Am rəˈzəlt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
semestriel/-ielle

Tłumaczenia dla hasła results w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
résultat MAT, PHYS

results w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła results w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła results w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

results Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文