retailing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła retailing w angielski»francuski słowniku

retailing [Brit ˈriːteɪlɪŋ, Am ˈriteɪlɪŋ] RZECZOW.

I.retail [Brit ˈriːteɪl, Am ˈriteɪl] RZECZOW.

II.retail [Brit ˈriːteɪl, Am ˈriteɪl] PRZYSŁ.

retailing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła retailing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła retailing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

retailing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文