return w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła return w angielski»francuski słowniku

I.return [Brit rɪˈtəːn, Am rəˈtərn] RZECZOW.

return w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła return w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

return Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

return Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła return w francuski»angielski słowniku

return z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文