revenge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła revenge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.revenge [Brit rɪˈvɛn(d)ʒ, Am rəˈvɛndʒ] RZECZOW.

Montezuma's revenge [Brit mɒntɪˈzuːməz, Am ˌmɑn(t)əˈzuməz rəˈvɛndʒ, ˌmɑn(t)əˈzuməz riˈvɛndʒ] RZECZOW. hum

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła revenge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

revenge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła revenge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła revenge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revenge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文