review w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła review w angielski»francuski słowniku

1. review:

review (gen) ADMIN, LAW, POL (reconsideration)
the week in review RADIO, TV

review w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła review w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

6. review Am (study again) → revise

6. review THEAT → revue

Zobacz też revue, revise

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła review w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

review Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文