revs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła revs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.rev <part prés etc revving, revved a. rev up> [Brit rɛv, Am rɛv] inf CZASOW. przech.

III.rev <part prés etc revving, revved> [Brit rɛv, Am rɛv] inf CZASOW. nieprzech. a. rev up

Rev → reverend

Zobacz też reverend

I.reverend [Brit ˈrɛv(ə)r(ə)nd, Am ˈrɛv(ə)rənd] PRZYMIOT.

II.reverend [Brit ˈrɛv(ə)r(ə)nd, Am ˈrɛv(ə)rənd] RZECZOW.

Rt Rev → Right Reverend

Tłumaczenia dla hasła revs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła revs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła revs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文