rewrite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rewrite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.rewrite RZECZOW. [Brit ˈriːrʌɪt, Am ˈriˌraɪt]

II.rewrite <prét rewrote; part passé rewritten> [Brit riːˈrʌɪt, Am riˈraɪt] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rewrite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rewrite w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文