rides w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rides w angielski»francuski słowniku

1. ride:

ride (from A to B)
trajet m (in, on en, à)
balade inf ż
to give sb a ride Am

II.ride <prét rode, part passé ridden> [Brit rʌɪd, Am raɪd] CZASOW. przech.

1. ride (as rider):

to ride a good race HORSE

III.ride <prét rode, part passé ridden> [Brit rʌɪd, Am raɪd] CZASOW. nieprzech.

1. ride (as rider):

to take sb for a ride Am (kill) euph

ride about CZASOW. [Brit rʌɪd -, Am raɪd -], ride around CZASOW.

I.ride down CZASOW. [Brit rʌɪd -, Am raɪd -] (ride [sb] down, ride down [sb])

II.ride out CZASOW. [Brit rʌɪd -, Am raɪd -] (ride [sth] out, ride out [sth])

ride-off [Brit, Am ˈraɪ ˌdɔf] RZECZOW. (in competition)

rides w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rides w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rides w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rides Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文