ringing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ringing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.ring <prét rang, part passé rung> [Brit rɪŋ, Am rɪŋ] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła ringing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ringing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ringing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ringing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ringing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ringing z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文