rings w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rings w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.ring <prét rang, part passé rung> [Brit rɪŋ, Am rɪŋ] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła rings w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ring, segment technical
ring road Brit

rings w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rings w angielski»francuski słowniku

rings Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

rings z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文