rinse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rinse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.rinse out CZASOW. [Brit rɪns -, Am rɪns -] (rinse [sth] out, rinse out [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rinse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rinse w słowniku PONS

rinse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文