risen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła risen w angielski»francuski słowniku

Zobacz też rise, rise up

II.rise <prét rose, part passé risen> [Brit rʌɪz, Am raɪz] CZASOW. nieprzech.

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

II.rise <prét rose, part passé risen> [Brit rʌɪz, Am raɪz] CZASOW. nieprzech.

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

Zobacz też rise up

I.rise above CZASOW. [Brit rʌɪz -, Am raɪz -] (rise above [sth]) (overcome)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

risen w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła risen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też rise

Tłumaczenia dla hasła risen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

risen Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

risen Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła risen w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文