roof w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła roof w angielski»francuski słowniku

I.roof over CZASOW. [Brit ruːf -, Am ruf, rʊf -] (roof over [sth], roof [sth] over)

roof w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła roof w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła roof w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

roof Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文