rooms w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rooms w angielski»francuski słowniku

I.room [Brit ruːm, rʊm, Am rum, rʊm] RZECZOW.

1. room (closed area):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rooms w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rooms w angielski»francuski słowniku

rooms Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

rooms z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła rooms w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文