root w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła root w angielski»francuski słowniku

1. root BOT:

root fig

root around CZASOW. [Brit ruːt -, Am rut -], root about CZASOW.

orris root, orris-root [ˈɒrɪsruːt, Amˈɔːr-] RZECZOW.

I.root out CZASOW. [Brit ruːt -, Am rut -] (root out [sth], root [sth] out)

II.root out CZASOW. [Brit ruːt -, Am rut -] (root [sb] out, root out [sb])

root w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła root w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła root w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

root Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to take root a. fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文