rope: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rope: w angielski»francuski słowniku

I.rope in CZASOW. [Brit rəʊp -, Am roʊp -] inf (rope [sb], rope in [sb])

I.rope off CZASOW. [Brit rəʊp -, Am roʊp -] (rope off [sth], rope [sth] off)

rope: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rope: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rope: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rope: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to come adrift Brit inf seam, rope
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文