roses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła roses w angielski»francuski słowniku

rose → rise

Zobacz też rise up, rise

II.rise <prét rose, part passé risen> [Brit rʌɪz, Am raɪz] CZASOW. nieprzech.

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

rose-coloured Brit, rose-colored Am [Brit ˈrəʊzˌkʌləd, Am ˈroʊzˌkələrd] PRZYMIOT.

roses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła roses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też blue

Zobacz też rise

Tłumaczenia dla hasła roses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

roses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文