round-trip w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła round-trip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła round-trip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. billet (lettre):

billet dated ou liter
billet à ordre COM
billet de retard ADMIN, COM
billet vert inf
billet vert inf
greenback Am inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

round-trip w słowniku PONS

round-trip Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文