rumours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rumours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rumour Brit, rumor Am [Brit ˈruːmə, Am ˈrumər] RZECZOW.

rumour-monger Brit, rumor-monger Am [Brit ˈruːməmʌŋɡə] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rumours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
rumour Brit
rumour Brit

rumours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rumours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.rumor Am, rumour [ˈru:məʳ, Am -mɚ] Brit, Aus RZECZOW.

II.rumor Am, rumour [ˈru:məʳ, Am -mɚ] Brit, Aus CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rumours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rumours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文