runners w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła runners w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

runner-up <pl runners-up> [Brit rʌnərˈʌp, Am ˈˌrənər ˈəp] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła runners w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

runners w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła runners w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła runners w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

runners Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do a runner inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文