runs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła runs w angielski»francuski słowniku

III.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] CZASOW. przech.

5. run (operate):

IV.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] CZASOW. nieprzech.

1. run (move quickly):

10. run (flow):

Zobacz też practice run, trial run, test run

I.run about CZASOW. [Brit rʌn -, Am rən -], run around CZASOW. (run around)

runs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła runs w angielski»francuski słowniku

1. run (move fast using feet):

runs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文